Agro Oferta

29/07/2019

Në mbështetje të bizneseve kosovare, IP Petrol vazhdon me zbritje për mjete të agroekonomisë tash me -5 cent!
Cilat janë kushtet?
– Furnizimet duhet të bëhen me mjete të agronomisë apo me bidon/kanister të përshtatshëm  për derivate
– Pagesë me para të gatshme