Kartelat IP – KOS

Kartelat janë dizajnuar me sistemet më inovative në treg dhe të krijuara enkas për klient individual, biznese dhe korporata në mënyrë që çdo shpenzim i tyre të shpërblehet nga ne. Kartelat i përmbahen standardeve më të larta të sigurisë, me sigurinë e njejtë si të sistemeve bankare.

Kartelat mund të merren në të gjitha pikat shitëse të IP-KOS dhe janë falas.

IP-KOS CMS

Business Card

Kartelat për biznese ndihmojnë kompanitë, organizatat, institucionet të menaxhojnë dhe kontrollojnë shpenzimet e derivateve për automjetet e tyre. Llojet e kartelave ofrojnë nivele të ndryshme të kontrollit, kursimeve dhe opsioneve për të ju përshtatur nevojave të biznesit.

Për më tepër informata, kontakto në numrin pa pagesë: 080054321 apo shkruaj në email: info@ip-kos.com

IP-KOS CMS

Loyalty Card

Për t’i shpërblyer klientët besnik dhe për të pasur një përvojë sa më pozitive në pikat shitëse, IP-KOS ka lëshuar në qarkullim kartelën e lojalitetit për klientët besnik të saj.

Me këtë kartelë klientët do të përfitojnë 2 cent zbritje të menjëhershme në derivate, do të fitojnë të drejtën të jenë pjesëmarrës në lojëra shpërblyese dhe do të përfitojnë nga ofertat e veçanta në produkte të caktura në market apo restorant.

Për këtë, gjatë çdo blerje kjo kartelë duhet të skenohet në sistemin e shitjes.

Kartela e lojalitetit është një dhuratë për të gjithë klientët besnik të IP-KOS dhe ajo dhurohet në të gjitha pikat shitëse të saj.

Mjafton që klientët të kenë me vete një dokument identifikues për të plotësuar formën e regjistrimit.

Për më tepër informata, kontakto në numrin pa pagesë: 080054321 apo shkruaj në email: info@ip-kos.com

IP-KOS CMS

Club Card

Të dizajnuara enkas për klient dhe biznese individuale që shpenzojnë shumë kohë në komunikacion duke përfituar zbritje të menjëhershme nga blerjet e derivateve me para të gatshme.

Për më tepër informata, kontakto në numrin pa pagesë: 080054321 apo shkruaj në email: info@ip-kos.com

IP-KOS CMS