MyIPstation

Informohu rreth çmimeve për çdo pikë të IP-Kos dhe informacione tjera.

KËRKO

!

Shtyp qytetin ne hartë dhe shihni pikat e IP në detaje për çdo qytet.

Prishtinë

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Qafa
24HR 049 933 303

Naftë -

Naftë Plus -

Benzinë -

Benzinë Plus100 -


Parku
24HR 049 933 302

Naftë -

Naftë Plus -

Benzinë -

Benzinë Plus100


Amortizerat
24HR 049 933 304

Naftë -

Naftë Plus -

Benzinë -

Benzinë Plus100 -


Preoc
24HR 049 933 343

Naftë -

Naftë Plus -

Benzinë -

Benzinë Plus100 -

Fushë Kosovë

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Vragoli
24HR 049 764 753

Naftë -

Naftë Plus -

Benzinë -

Benzinë Plus100 -

Lipjan

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Lipjan
24HR 049 933 332

Naftë -

Naftë Plus

Benzinë -

Benzinë Plus100

Obiliq

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Qendër
06:00 – 23:00h 049 933 324

Naftë -

Naftë Plus

Benzinë -

Benzinë Plus100

Drenas

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Poklek
06:00h – 23:00h 049 933 311

Naftë -

Naftë Plus -

Benzinë -

Benzinë Plus100

Podujevë

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Hotel Besiana
24h 049 933 301

Naftë -

Naftë Plus -

Benzinë -

Benzinë Plus100


Magj.Prishtinë - Podujevë
06:00 – 23:00h 049 764 749

Naftë -

Naftë Plus

Benzinë -

Benzinë Plus100

Vushtrri

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Magj.Vushtrri – Prishtinë
24h 049 764 751

Naftë -

Naftë Plus -

Benzinë -

Benzinë Plus100

Gjilan

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Bujana
24HR 049 933 315

Naftë -

Naftë Plus -

Benzinë -

Benzinë Plus100


Kazerma
24HR 049 933 305

Naftë -

Naftë Plus -

Benzinë -

Benzinë Plus100

Prizren

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Qendër
07:00h – 23:00h 049 933 341

Naftë -

Naftë Plus -

Benzinë -

Benzinë Plus100


Benaf
24HR 049 933 309

Naftë -

Naftë Plus -

Benzinë -

Benzinë Plus100 -


Afër pallatit të Sporteve
24HR 049 933 325

Naftë -

Naftë Plus -

Benzinë -

Benzinë Plus100 -

Mitrovicë

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Shupkovc
24HR 049 933338

Naftë -

Naftë Plus -

Benzinë -

Benzinë Plus100

Ferizaj

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Ferizaj
24HR 049 933 307

Naftë -

Naftë Plus -

Benzinë -

Benzinë Plus100

Kaçanik

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Kaçanik
24HR 049 933 330

Naftë -

Naftë Plus

Benzinë -

Benzinë Plus100

Kamenicë

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Qendër
24HR 049 933 331

Naftë -

Naftë Plus

Benzinë -

Benzinë Plus100

Suharekë

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Statcioni i autobusave
24HR 049 933 306

Naftë -

Naftë Plus -

Benzinë -

Benzinë Plus100

Pejë

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Qyshk
24HR 049 764 752

Naftë -

Naftë Plus -

Benzinë -

Benzinë Plus100

Gjakovë

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Rr.Tiranës , Gjakovë
06:00h – 23:00h 049 933 314

Naftë -

Naftë Plus -

Benzinë -

Benzinë Plus100

Klinë

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Restaurant Nora
24HR 049 933 326

Naftë -

Naftë Plus -

Benzinë -

Benzinë Plus100

Istog

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Gurakoc
24HR 049 933 329

Naftë -

Naftë Plus

Benzinë -

Benzinë Plus100

Viti

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Viti
24HR 049 933 355

Naftë -

Naftë Plus

Benzinë -

Benzinë Plus100