MyIPstation

Informohu rreth çmimeve për çdo pikë të IP-Kos dhe informacione tjera.

KËRKO

!

Shtyp qytetin ne hartë dhe shihni pikat e IP në detaje për çdo qytet.

Prishtinë

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Qafa
24HR 049 933 303

Naftë 1.26

Naftë Plus 1.34

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100 1.39


Parku
24HR 049 933 302

Naftë 1.26

Naftë Plus

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100


Amortizerat
24HR 049 933 304

Naftë 1.26

Naftë Plus 1.34

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100 1.39


Preoc
24HR 049 933 343

Naftë 1.26

Naftë Plus 1.34

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100 1.39

Fushë Kosovë

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Vragoli
24HR 049 764 753

Naftë 1.26

Naftë Plus 1.34

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100 1.39

Lipjan

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Lipjan
24HR 049 933 332

Naftë 1.26

Naftë Plus

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100

Obiliq

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Qendër
06:00 – 23:00h 049 933 324

Naftë 1.26

Naftë Plus

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100

Drenas

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Poklek
06:00h – 23:00h 049 933 311

Naftë 1.26

Naftë Plus

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100

Podujevë

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Hotel Besiana
24h 049 933 301

Naftë 1.25

Naftë Plus 1.34

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100


Magj.Prishtinë - Podujevë
06:00 – 23:00h 049 764 749

Naftë 1.25

Naftë Plus

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100

Vushtrri

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Magj.Vushtrri – Prishtinë
24h 049 764 751

Naftë 1.26

Naftë Plus 1.34

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100

Gjilan

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Bujana
24HR 049 933 315

Naftë 1.25

Naftë Plus 1.34

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100


Kazerma
24HR 049 933 305

Naftë 1.25

Naftë Plus 1.34

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100

Prizren

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Qendër
07:00h – 23:00h 049 933 341

Naftë 1.26

Naftë Plus 1.34

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100


Benaf
24HR 049 933 309

Naftë 1.26

Naftë Plus 1.34

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100 1.39


Afër pallatit të Sporteve
24HR 049 933 325

Naftë 1.26

Naftë Plus 1.34

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100 1.39

Mitrovicë

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Shupkovc
24HR 049 933338

Naftë 1.26

Naftë Plus 1.34

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100

Ferizaj

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Ferizaj
24HR 049 933 307

Naftë 1.26

Naftë Plus 1.34

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100

Kaçanik

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Kaçanik
24HR 049 933 330

Naftë 1.25

Naftë Plus

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100

Kamenicë

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Qendër
24HR 049 933 331

Naftë 1.25

Naftë Plus

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100

Suharekë

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Statcioni i autobusave
24HR 049 933 306

Naftë 1.26

Naftë Plus 1.34

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100

Pejë

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Qyshk
24HR 049 764 752

Naftë 1.25

Naftë Plus 1.34

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100

Gjakovë

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Rr.Tiranës , Gjakovë
06:00h – 23:00h 049 933 314

Naftë 1.26

Naftë Plus

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100

Klinë

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Restaurant Nora
24HR 049 933 326

Naftë 1.26

Naftë Plus

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100

Istog

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Gurakoc
24HR 049 933 329

Naftë 1.25

Naftë Plus

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100

Viti

Lokacioni Orari Kontakt Shërbime tjera Çmimet

Viti
24HR 049 933 355

Naftë 1.25

Naftë Plus

Benzinë 1.31

Benzinë Plus100