Product Image

Benzinë Plus 100 Octan

Italian Petrol është i vetmi brend evropian në Kosovë, me cilësinë më të lartë të garantuar të derivateve në treg.

Derivatet e duhura për makinën tuaj!

Benzina PLUS100, është produkt i avancuar, e cila përmban nivel të lartë të oktanit, me mbi 100 oktan, dhe me aditivët tjerë që përmbushin nevojat e makinave, në veçanti ato sportive. Plus100, ulë fraksionet (fërkimet) në motor për të mundësuar performancë më të lartë të makinës si dhe ndihmon në pastrimin e mbetjeve nga motori dhe ndihmon në rikthimin e performancës së makinës.