Product Image

Diesel

Italian Petrol është i vetmi brend evropian në Kosovë, me cilësinë më të lartë të garantuar të derivateve në treg.

Derivatet e duhura për makinën tuaj!

DIESEL i ofruar nga ne, është i rafinuar për të ofruar cilësi të lartë të ndezjes. Ka viskozitet të lartë që mundëson ndezje të lehtë edhe në temperatura shumë të ulëta, si dhe përmbanë sulfur nga 5 deri 7ppm nga 10ppm sa është maksimumi i lejuar, me qëllim të mbrojtjes së mjedisit.