Product Image

Benzina

Italian Petrol është i vetmi brend evropian në Kosovë, me cilësinë më të lartë të garantuar të derivateve në treg.

Derivatet e duhura për makinën tuaj!

BENZINA është e cilësisë më të lartë në treg e cila rekomandohet nga prodhuesit e makinave. Benzina e ofruar nga ne përmban rreth 96 oktan dhe sulfur prej vetëm 4.5ppm nga 10ppm sa është maksimumi i lejuar. Kjo mundëson fuqi më të lartë të motorit gjatë djegies dhe nuk formon mbetje në motor e cila e mbron atë nga papastërtitë.