Zbritje prej 35% për klientët e Italian Petrol

Data: 11 Nëntor 2018
News 1

Për klientët e Italian Petrol, EUROGOMA ofron:

Zbritje prej 35% në të gjitha gomat e dimrit
Me garancion deri në 3 vite

Të gjithë klientët e Italian Petrol që furnizohen me mbi 30€ derivate do të paisen me kartelë e cila i mundëson përfitimin e zbritjes në EUROGOMA.

Furnizohu me derivate përmes kartelës CARTAMAXIMA.