0800 543 321

IP KOS Shpk

Rr. Elez Berisha Nr.20

10000 Prishtinë, Kosovë

info@ip-kos.com